Авангардни технологии

Фирма Мости Катовице прилага най-новите технологии при изготвянето на проектните разработки, такива като:

  • цифрови карти на терена,
  • акустични измервания,
  • изчисления,
  • технически чертежи,
  • количествени сметки,
  • редактиране на проекта.

 

Компютърното подпомагане в проектирането заедно със системата за осигуряване на качеството и системата за групова работа, доведоха до скъсяване на цикъла за реализиране на проектните разработки, високото им качество и пълния контрол над протичането на процеса на проектиране.
Екипът за графичен дизайн на фирма Мости Катовице изработва компютърни визуализации от висок клас на проектираните инвестиции. Цифровите визуализации намират широко приложение в провежданите от Инвеститора промоционно - информационни кампании.