Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - Компютърни визуализации

Разработване на материали за решения по ОВОС и тръжни книжа за Автомагистрала А-1 в участъка Торун - Стрикув от км 151 +900 до км 295 +850
Етап  II: Участък от границата на област Куявско-Поморска и Лодзка до Пътен Възел "Стрикув" от км 230+817 до км 295+850

Възложител: Генерална дирекция "Национални пътища и автомагистрали", клон в Лодз

Изработена е пълна проектна документация.
Парамери на пътя: дължина на  участъка около 65 км, клас на пътя "A" (4 пътни възела, 6 крайпътни обслужващи обекта, 3 пропускателни пункта за ТОЛ-системи, опорен пункт за поддръжка)
Големи съоръжения: 10 моста, 48 виадукта, 1 селскостопански надлез , 1 ЖП надлез, 1 пешеходен надлез
Проектната документация е изработена в консорциум с фирмите "Аркадис" ООД,  "Транспроект Варшава" ООД,  "DHV Полша" ООД

 

Галерия

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - Компютърни визуализации

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - Компютърни визуализации

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - Компютърни визуализации

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - Компютърни визуализации

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - Компютърни визуализации

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - Компютърни визуализации

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - Компютърни визуализации

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - Компютърни визуализации

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - Компютърни визуализации

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - Компютърни визуализации

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - Компютърни визуализации

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - Компютърни визуализации

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II - строеж