Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Изработен е технически и работен проект за обект Автомагистрала А-2 в участъка: от пътен възел „Вартковице“ до пътен възел „Емилия“ от км  319+000 до  km 343+000, дължина участъка 24,0км

Инвеститор: Генерална  Дирекция „Национални пътища и автомагистрали“ клон Лодз, Полша

Изработена е пълна проектна документация
Параметри на пътя: дължина на участъка около 24 км, клас на пътя „А“, 2 платна за движение във всяка посока
Големи съоръжения: 14 моста, 19 виадукта, опорен пункт за поддръжка на автомагистралата, крайпътни обслужващи обекти – 2 бр.

Галерия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия