Завършени проекти

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II

Разработване на материали за решения по ОВОС и тръжни книжа за Автомагистрала А-1 в участъка Торун - Стрикув от км 151 +900 до км 295 +850
Продължи »

ДТС (скоростна градска магистрала) - Участък G2 Гливице

Разработване на пълна проектна документация за ДТС (скоростна градска магистрала) Катовице - Гливице, част "Запад" от пътен възел с път DK88 до ул. "Байлдона" в Гливице от км 0+306 до км 4+060 (част от участък № G2)
Продължи »

Реализирани проекти

Автомагистрала A-2 - Вартковице - Емилия

Изработен е технически и работен проект за обект Автомагистрала А-2 в участъка: от пътен възел „Вартковице“ до пътен възел „Емилия“ от км 319+000 до km 343+000, дължина участъка 24,0км
Продължи »

Катовице – тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

„Скоростна градска магистрала (скоростен път, свързващ центровете на два съседни града в една градска агломерация) участък от км 29+135 до км 31+400, договори № 7 и № 8 в Катовице, Полша“
Продължи »

За фирмата

Фирма Мости Катовице ООД е един от лидерите на проектантския пазар в Полша. За своя успех ние работим от много години. Нашият девиз е: качествени решения и изпълнение на проектите в срок. Този широк спектър на дейност на фирмата направи от нас гъвкаво самостоятелно дружество, което е в състояние да се справи с условията, поставяни от все по-взискателния пазар.
Продължи »

Новини

Тунел Шипка

Консорциум "Мости", в които влизат фирмите "Мости Катовице" и "Мости България" ЕООД съвместно ще изработят съвременно решение на проект за тунела под връх Шипка.
Продължи »