Фирма

Фирма Мости Катовице ООД е един от лидерите на проектантския пазар в Полша.
 

За своя успех ние работим от много години. Нашият девиз е: качествени решения и изпълнение на проектите в срок.
Този широк спектър на дейност на фирмата направи от нас гъвкаво самостоятелно дружество, което е в състояние да се справи с условията, поставяни от все по-взискателния пазар.