Инфраструктурно проектиране

Фирма Мости Катовице предоставя комплексни услуги в областта на:

 

  • проектиране на пътища и инженерни съоръжения и свързаната с тях инфраструктура,
  • проучване и оценка на техническото състояние на конструкциите,
  • провеждане на инвеститорски и авторски надзор,
  • експертни оценки, посредничество и консултантски услуги при изготвянето на геотехническа документация,
  • организация и управление на строителството,
  • проверка на инженерни проекти и оценка на разходите,
  • услугите на експерти и консултантски услуги,
  • анализ на околната среда и екологичните доклади на въздействието,
  • разработване на предложения за финансиране на инвестиционни фондове от ЕС.