Избрани проекти

Cкоростен път S14 - околовръстен път на град Пабианиц

2012-11-21

Изготвяне на доклади за въздействието върху околната среда, технически и работен проект, тръжна документация за изграждане на околовръстен път на гр. Пабианиц по предвиденото трасе на републикански път № 14 дублиращ и път S14 в участъка Ксаверув – Доброн, включително авторски надзор

Прочети повече »

Раба Вижна - Мост над река Раба

2013-05-20

Изработен е технически и работен проект за реконструкция на мост на река Раба в гр. Раба Вижна на областен път № 958 при км 7+925

Прочети повече »

Мушина - Мост над поток Мушинка

2013-05-20

Изработен е технически и работен проект за реконструкция на мост над потока Мушинка в гр. Мушина на областен път № 971 при км 11+072 заедно с подходи към него и обходен мост.

Прочети повече »

Кутно - Околовръстен път на града

2013-05-17

Изработен е технически и работен проект за обект „Етап II от изграждането на околовръстен път на гр. Кутно като част от републикански път № 60 Кутно – Плоцк в участъка от ул. „Грунвалдцка“ до ул. „Скленчковска“ (около 1600 м) съгласно разработена и одобрена концепция за пространствено планиране"

Прочети повече »

Биелско-Бяла - пътен възел "Хуланка"

2013-05-17

Изработен е технически и работен проект за обект „Реконструкция на пътни кръстовища при улици “Чиешинска“, „Пястовска“ и „Конопницка“, както и изграждане на кръстовище на две нива при улица „Генерал Андерс“ в гр. Биелско-Бяла“

Прочети повече »