Катовице – купол над кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек - кафене, художествена галерия, център за управление на движението в тунела

Катовице - купол над кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Проектиране на многофункционален обект „Купол над кръгово кръстовище” в гр.Катовице на Скоростна градска магистрала (скоростен път, свързващ центровете на два съседни града в една градска агломерация) – договори № 7 и № 8, включително авторски надзор

Инвеститор:  „ДТС“ АД, Катовице, Полша

Изработена е пълна проектна документация
Представителна сграда, в която се помещава художествена галерия, кафене и технически център за обслужване движението в тунела, който е изцяло климатизиран с обща площ 2 067 м² и кубатура 15 750 м³

Галерия

Катовице - купол над кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - купол над кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - купол над кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентеk

Катовице - купол над кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентеk

Катовице - купол над кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - купол над кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - купол над кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - купол над кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - купол над кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - купол над кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - купол над кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - купол над кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек