Катовице – тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

„Скоростна градска магистрала (скоростен път, свързващ центровете на два съседни града в една градска агломерация) участък от км 29+135 до км 31+400, договори № 7 и № 8 в Катовице, Полша“

Инвеститор:  „ДТС“ АД, Катовице, Полша

Изработена е пълна проектна документация
Параметри на пътя: дължина на участъка 2,3 км, клас на пътя „GP 2/3“( 2 платна с по 3 ленти за движение във всяка посока)
Големи съоръжения: Тунел с дължина 676 м, заедно с експлоатационно оборудване към него; 2 виадукта в района на пътен възел „Гвиазди“; 4 подлеза;2 виадукта над трамвайните линии в района на кръговото движение; подлез в района на ул. „Богутицка“;пешеходен мост с вантова конструкция с дължина 118 м

Проектната документация е разработена в консорциум с фирма ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH, Австрия и Бюро за проектиране на транспортни комуникации „Тракт“, Шиемановице Шльонские, Полша

Галерия

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - надлез на улица Соколска

Катовице - надлез на улица Соколска

Катовице - надлез на улица Соколска

Катовице - надлез на улица Соколска

Катовице - строеж на пътния тунел

Катовице - строеж на пътния тунел

Катовице - строеж на пътния тунел

Катовице - строеж на пътния тунел

Катовице - строеж на пътния тунел

Катовице - строеж на пътния тунел

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунел под кръгово кръстовище Ген. Й. Жиентек

Катовице - тунела под кръговото

Катовице - тунела под кръговото

Катовице - тунела под кръговото

Катовице - тунела под кръговото

Катовице - тунела под кръговото

Катовице - тунела под кръговото

Катовице - тунела под кръговото

Катовице - тунела под кръговото

Катовице - тунела под кръговото

Катовице - тунела под кръговото

Катовице - тунела под кръговото

Катовице - тунела под кръговото