Клиенти

Основни клиенти на фирма Мости Катовице са институционални инвеститори от държавната и местната администрация.


Сред тях са:

  • Генерална дирекция Национални пътища и магистрали (регионални отдели),
  • Областни съвети,
  • Общински съвети,
  • Регионални и градски общини.