Консултантски услуги

Мости Катовице извършва консултантски услуги свързани с:

 

• проверка на инженерни проекти и разчети на разходите в областта на строителството
• експертна оценка
• посредничество и консултиране при изготвяне на геотехническа документация
• подготовка на тръжни документи в съответствие със стандартите на Европейския съюз
• образователни дейности и обучение в областта на строителството