Лалики - Тунел по скоростен път S69

Лалики - Тунел по скоростен път S69

Изработена е пълна проектна документация за обект: „Изграждане на скоростен път S69 Биелско-Бяла – Живиец – Звардон, участък С2 Шаре – Лалики от км 40+475 до км 43+155,74, (тунел)“

Инвеститор: Генерална  Дирекция „Национални пътища и автомагистрали“ клон Катовице, Полша

Изработена е пълна проектна документация
Параметри на пътя: дължина на участъка около 2,7 км, клас на пътя „S“
Големи съоръжения:
2 виадукта с дължина 19 м и 43 м
Тунел с дължина 678 м (от км 41+708 до км 42+386), изграден по класически метод и тунел за евакуация със същите параметри.
Проектната документация е разработена в консорциум с Бюро за проектиране на транспортни комуникации „Тракт“, Шиемановице Шльонские, Полша
и „Мостопроект Краков“ ООД

Галерия

Лалики - Тунел по скоростен път S69

Лалики - Тунел по скоростен път S69

Лалики - Тунел по скоростен път S69

Лалики - Тунел по скоростен път S69

Лалики - Тунел по скоростен път S69

Лалики - Тунел по скоростен път S69

Лалики - Тунел по скоростен път S69

Лалики - Тунел по скоростен път S69

Лалики - Тунел по скоростен път S69

Лалики - Тунел по скоростен път S69

Лалики - Тунел по скоростен път S69 - строеж

Лалики - Тунел по скоростен път S69 - строеж

Лалики - Тунел по скоростен път S69 - строеж

Лалики - Тунел по скоростен път S69 - строеж

Лалики - Тунел по скоростен път S69 - строеж

Лалики - Тунел по скоростен път S69 - строеж

Лалики - Тунел по скоростен път S69 - строеж

Лалики - Тунел по скоростен път S69 - строеж