Политика по качеството

Целта на нашата фирма е да предлага инженерни услуги на най-високо световно ниво.

 

Реализираме целта си чрез:

  • изготвяне на документация и изпълняване на надзор според очакванията и изискванията на нашите клиенти и в съгласие с действащите разпоредби,
  • цялостно използване на знанието на нашия екип от професионалисти, подпомаган от модерно оборудване, съвременни програми и познание на най-новите технологии и решения,
  • кадрова политика, която позволява създаването на екипи от високо квалифицирани служители,
  • сътрудничество с водещи фирми в страната и чужбина и с научно-изследователски институти,
  • постоянно усъвършенстване на системата за управление на качеството и на всички процеси.


В реализирането на целите на нашата политика за качество активно участват всички служители.