Проектиране на обслужващи обекти

Важна област от дейността на дружеството остава сферата на обслужващото строителство.

 

Проектираме сгради и съоръжения свързани с комуникационната инфраструктура, като например:

  • сгради за обслужване на трансграничния трафик,
  • крайпътни обслужващи обекти (паргинги, бензиностанции, автомивки, технологични сгради),
  • опорни пунктове за поддръжка на пътищата (навеси, складове, метеорологични станции, сгради на пътните служби, полицейски участъци),
  • пропускателни пунктове към ТОЛ системите.

 

Фирмата предоставя услуги по комплексно проектиране на градски места за отдих, обществени сгради
и промишлени обекти.