Персонал

Провежданата кадрова политика допринесе за създаването на екип от висококвалифицирани служители.

 

В дружеството работят експерти в различни области, в това число:

- проектанти в област "Мостове";                                                                                       

- проектанти в област "Пътища";                                                                                                           

- проектанти на инженерни мрежи;
- геодезисти;
- екип от специалисти по опазване на околната среда и изработването на доклади по ОВОС

- екип за финансови анализи и изготвяне на апликационни форми за европейския съюз;
- екип от графични дизайнери за маркетингови и информационни кампании;
- екип за авторски и инвеститорски надзор .

 

Ангажираността на нашите служители и специализираните им познания в областта на проектирането допринесоха за това фирмата да заеме важна позиция на пазара в Полша. Участието ни в курсове за обучение води до повишаване на квалификацията в областта на съвременните методи за проектиране. Следим световните тенденции и технически иновации.