Тунел Шипка

Тунел Шипка-идейно трасе

Консорциум "Мости", в които влизат фирмите "Мости Катовице" и "Мости България" ЕООД съвместно ще изработят съвременно решение на проект за тунела под връх Шипка. Договорът беше подписан от Стефан Чайков, председател на управителния съвет на агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и Ева Панамска, представител на компанията.
Договорът за изработването на проекта е на стойност 104 232 лв. без ДДС, като финансирането е осигурено по оперативна програма "Транспорт" 2014-2020. Срокът за изпълнение е 120 календарни дни.
Изготвянето на идейния проект е една от стъпките за започване изграждането на тунел под връх Шипка с дължина от 3220 метра. Заложено е изграждане на двулентов път, една тунелна тръба.
В момента се строи обходния път на Габрово и връзката с бъдещия тунел, които са с дължина от 23 км. Проектът е част от трансевропейския транспортен коридор ІХ Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис и е възлова точка при движението в посока Север – Юг.

Галерия

Тунел Шипка-идейно трасе

Тунел Шипка-идейно трасе