Варшава - Виадукт над жп линия при ул."Пловиецка"

Варшава - Виадукт над жп линия при ул."Пловиецка"

Изработена е проектна документация за ремонт (реконструкция на северния и южния виадукт)при ул. „Пловиецка“ и ул. „Бронислава Чеха“ над жп линия в гр. Варшава

Инвеститор: Общинско пътно управление гр. Варшава, Полша


Изработена е пълна проектна документация
Параметри на пътя: дължина на участъка около 1,0 км, клас на пътя „GP 2/3“ (2 платна с по 3 ленти за движение във всяка посока)
Големи съоръжения: Виадукти (северен и южен) с носеща непрекъсната четириотворна конструкция от композитни греди тип VFT (бетонова плоча на горния фланш), обща дължина 98 м

Галерия

Варшава - Виадукт над жп линия при ул."Пловиецка"

Варшава - Виадукт над жп линия при ул."Пловиецка"

Варшава - Виадукт над жп линия при ул."Пловиецка"

Варшава - Виадукт над жп линия при ул."Пловиецка"

Варшава - Виадукт над жп линия при ул."Пловиецка"

Варшава - Виадукт над жп линия при ул."Пловиецка"

Варшава - Виадукт над жп линия при ул."Пловиецка"

Варшава - Виадукт над жп линия при ул."Пловиецка"

Варшава - Виадукт над жп линия при ул."Пловиецка"

Варшава - Виадукт над жп линия при ул."Пловиецка"

Варшава - Виадукт над жп линия при ул."Пловиецка"

Варшава - Виадукт над жп линия при ул."Пловиецка"