Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Изработена е пълна проектна документация за ремонт на виадукт „Станислава Маркиевича“ на ул. „Карова“ във Варшава

Инвеститор:  Общинско пътно управление гр. Варшава, Полша
Изготвен проект за ремонт на виадукт при ул. "Карова", който е историческа и архитектурна забележителност.

Проектът обхваща проектиране, инженерни дейности и пълен обем документация свързана с реставриране и консервация на обекта.

Галерия

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"

Варшава - Виадукт при ул."Карова"