Завършени проекти

Автомагистрала A-4 - Тарнув - Жешув

2012-11-05

Изработване на технически проект, работен проект и тръжни книжа за изграждането на автомагистрала А-4 в участъка: Тарнув (Пътен възел "Кшиж") - Жешув (Пътен възел "Жешув-Запад") от км 502+796.96 до км 571+111.00

Прочети повече »

Автомагистрала A-1 Торун - Стрикув, Етап II

2012-11-08

Разработване на материали за решения по ОВОС и тръжни книжа за Автомагистрала А-1 в участъка Торун - Стрикув от км 151 +900 до км 295 +850

Прочети повече »

Път S3 - Легница - Любавка

2013-05-16

Изработване на проектна документация за обект: "Проектиране на път S3 Легница (Автомагистрала A4) - Любавка".

Прочети повече »

Път DK79 - Хожув

2013-05-16

Разработване на проектна документация за инвестиция с наименование: "Проект за промяна на маршрута на национален път № 79 на територията на градовете Катовице, Хожув, Битом от възела с ул. "Катовицка" до Алея "Йоан-Павел II""

Прочети повече »

ДТС (скоростна градска магистрала) - Участък G2 Гливице

2013-05-16

Разработване на пълна проектна документация за ДТС (скоростна градска магистрала) Катовице - Гливице, част "Запад" от пътен възел с път DK88 до ул. "Байлдона" в Гливице от км 0+306 до км 4+060 (част от участък № G2)

Прочети повече »